Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín

Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín

Dôchodkové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, lekárska posudková činnosť, výber poistného.

poslať správu
poslať správu
Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín

Adresa Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín

Aleja slobody 1878
026 01 Dolný Kubín

Pobočky Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín

Kontakt Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín

Intermet:
Telefón: 043 / 581 51 01
FAX: 043 / 586 29 45, 043 / 532 00 62
nemocenské poistenie
043 / 532 00 63
kancelária riaditeľa pobočky
043 / 586 25 67
poistenie v nezamestnanosti a garančné
043 / 586 25 72
úrazové poistenie
043 / 586 25 56
oddelenie kontroly
043 / 586 25 54
oddelenie informatiky
043 / 581 51 32
lekárska posudková činnosť
043 / 581 51 39, 043 / 581 51 19
oddelenie ekonomiky a prevádzky
043 / 581 51 43
vymáhanie pohľadávok
043 / 581 51 12
dôchodkové poistenie
043 / 581 51 24
výber poistného
043 / 581 51 18
SlovakiaTrade > Obchodné služby > Poistenie > Poistenie domácnosti > Sociálna poisťovňa > Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín