Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky

Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky

Registrovanie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení. Poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania.

poslať správu
poslať správu
Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky

Adresa Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky

Nám. Gy. Széchényiho 10
940 58 Nové Zámky

Pobočky Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky

Kontakt Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky

Intermet:
Telefón: 035 / 640 15 38, 035 / 640 15 52
FAX: 035 / 640 15 53
starobné dôchodkové sporenie
035 / 640 12 83, 035 / 640 12 56
SlovakiaTrade > Obchodné služby > Poistenie > Poistenie domácnosti > Sociálna poisťovňa > Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky