Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota

Výber poistného, vykonávanie úrazového poistenia, kontroly.

poslať správu
poslať správu
Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota

Adresa Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota

Hviezdoslavova 3
979 01 Rimavská Sobota

Pobočky Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota

Kontakt Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota

Intermet:
FAX: 047 / 562 44 11
referát informatiky
047 / 560 30 56
oddelenie kontroly
047 / 560 30 70
oddelenie poistenia v nezamestnanosti a garančné
047 / 560 30 38
oddelenie lekárskej posudkovej činosti
047 / 560 30 64
oddelenie úrazové
047 / 560 30 32
oddelenie nemocenské
047 / 560 30 58
oddelenie dôchodkové
047 / 560 30 06
oddelenie ekonomiky a prevádzky
047 / 560 30 57
oddelenie vymáhania pohľadávok
047 / 560 30 11
oddelenie poistného
047 / 560 30 13
podateľňa, ústredňa
047 / 560 30 02
sekretariát riaditeľa pobočky
047 / 560 30 07
riaditeľ pobočky: 047/560 3008 kancelária riaditeľa pobočky
047 / 560 30 01
riaditeľ pobočky
047 / 560 30 08
SlovakiaTrade > Obchodné služby > Poistenie > Poistenie domácnosti > Sociálna poisťovňa > Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota