Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec

Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec

Výkon poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania a sociálneho poistenia.

poslať správu
poslať správu
Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec

Adresa Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec

Dr. Vodu 6
984 01 Lučenec

Pobočky Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec

Kontakt Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec

Telefón: 047 / 432 17 42, 047 / 432 17 43
FAX: 047 / 432 17 76, 047 / 432 20 87
SlovakiaTrade > Obchodné služby > Poistenie > Poistenie domácnosti > Sociálna poisťovňa > Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec