Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystica, vysunuté pracovisko Púchov

Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystica, vysunuté pracovisko Púchov

Poistné služby - poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania a sociálne poistenie.

poslať správu
poslať správu
Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystica, vysunuté pracovisko Púchov

Adresa Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystica, vysunuté pracovisko Púchov

Royova 1048
020 01 Púchov

Pobočky Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystica, vysunuté pracovisko Púchov

Kontakt Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystica, vysunuté pracovisko Púchov

Intermet:
FAX: 042 / 463 11 08
poistenie v nezamestnanosti, garančné
042 / 463 20 44
poistné
042 / 463 10 13
lekárska posudková činnosť
042 / 463 11 47
nemocenské poistenie
042 / 463 15 41
dôchodkové poistenie
042 / 463 11 08
SlovakiaTrade > Obchodné služby > Poistenie > Poistenie domácnosti > Sociálna poisťovňa > Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystica, vysunuté pracovisko Púchov